Tag Archives: My Mate Nate

My Mate Nate เป็นเรื่องโดนว่าเรื่องลิขสิทธิ์

Nate โมโหใหญ่! คลิปฝรั่งแกล้งคนไทย เรื่องลิขสิทธิ์ กับการถ่ายวีดีโอของเค้าทำให้ช่อง My Mate Nate ออกมาอธิบายเรื่อง การขโมยคือปัญหาของสังคม การดูดคลิปก็เช่นกัน